Hoppa över och gå till innehåll

Rexolution Charge

Användarvillkor Ver. 2022-11-24

Allmänt

Rexel Sverige AB, org.nr 556062-0220, Prästgårdsgränd 2, 125 44 Älvsjö (”Rexel”) tillhandahåller ”Tjänst” för elbilsladdning till ”Användaren” via den köpande parten i dessa villkor omnämnd ”Anläggningsägaren"

Rexel tillhandahåller tjänst för elbilsladdning, Rexolution, med tillhörande mobil ”App” för betalning och hantering av laddsessioner, Rexolution Charge

Genom den mobilapplikation som Tjänsten erbjuder Användaren, [Rexolution Charge] ("App"), kan denne registrera sin användning av Rexolution tjänster, varpå Tjänsten sedan hanterar betalflödet från Användare till Anläggningsägare.

Rexel ombesörjer via Tjänsten all administration enligt Anläggningsägarens avtal och betalflöden med Användaren.

Anläggningsägaren sätter priset för Användarens utnyttjande av de tjänster som Anläggningsägaren erbjuder Användaren i form av laddservice.

Partnernas åtaganden

Rexel åtar sig att för Användaren leverera de tjänster enligt det avtal som ingåtts med Anläggningsägaren.

Tidsåtgång för laddning beror på flera samverkande faktorer, tillgång till kraft, laddboxens effekt och elbilens förutsättningar som laddningsnivå av batteri och vilken maximal effekt som bilen tar emot.

Rexel kan därför inte ange några värden för tidsåtgång för laddning av elfordon.

Tillgång till tjänst

Tjänstens tillgänglighet är beroende av uppkoppling via fastighetens nät och/eller genom 4G-modem som installerats i samband med driftsättning. Rexel ansvarar inte för avbrott, skada eller bristande tillgänglighet av nätverk/uppkoppling av Tjänst som ligger utanför vår kontroll.

Betalning

Alla avgifter debiteras Användaren månadsvis via den föredragna betalningsmetod som anges på ditt konto.

Därefter kommer Rexel att skicka kvitto till registrerad användare via App och e-post. Om det fastställs att din primära betalningsmetod för kontot är förfallen, ogiltig eller på annat sätt inte kan debiteras samtycker du till att Current Eco som Rexels betalningsförmedlare, erhåller rätten att använda en sekundär betalningsmetod för ditt konto, förutsatt att det finns tillgängligt.

Debitering sker den 25:e varje månad.

Rexel förbehåller sig rätten att fastställa, ta bort och/eller revidera avgifter för någon eller alla tjänster eller varor som erhålls genom användningen av tjänsterna när som helst efter Rexels eget godtycke eller på uppdrag av anläggningsägaren

Rexel kan på uppdrag av anläggningsägaren ta ut en fast avgift för att erbjuda möjlighet att genomföra laddning på anvisad plats.

Support

Rexel kundtjänst löser den absoluta majoriteten av fel på distans redan under pågående samtal.
I Tjänsten ingår kostnadsfri support via telefon, chatt eller e-post enligt nedan:

Support för Användaren, öppet alla dagar dygnet runt.

Rexel har rätt att när som helst starta om laddstationen på distans, för säkerställa att uppkopplingen fungerar.

Uppsägning

Rexel förbehåller sig att med omedelbar verkan stänga av tillgång till Tjänsten om Användaren bryter mot dess villkor eller använder Tjänsten på ett sådant sätt så att skada uppstår för Rexel eller anan.

Integritetspolicy och datainsamling

Rexel kommer att spara laddhistorik för varje registrerad användare.

Personuppgifter och data som inhämtas i samband med registrering och användning av laddtjänsten behandlas och lagras Rexel och samarbetspartners i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i den omfattning som det behövs för att kunna fullgöra ingångna avtal.

Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas för affärs-och produktutveckling, statistik, marknads-och kundanalyser samt direkt marknadsföring. Rexel kommer även att löpande kontrollera användningen av Tjänsten för att kunna utföra underhåll, utveckling och analys av produkten. Denna behandling har Rexel berättigade intresse som grund.

Uppgifter som samlas in sparas under tiden användarna har ett aktivt abonnemang för Tjänsten och därefter under den tid som är nödvändig för att slutreglera avtalsförhållandet med Rexel. Rexel sparar även uppgifter under den tid som behövs för att kunna hantera garantiärenden och support avseende Tjänsten.

Genom användning av och registrering i Tjänsten accepterar användaren denna lagring av personuppgifter.

I övrigt hänvisas till Rexels integritetspolcy som finns att tillgå här.