Hoppa över och gå till innehåll

IMD - en framtidssäker investering för er fastighet

IMD (Individuell mätning och debitering) är en smart lösning på flera sätt för er som fastighetsägare: dela och sänk era boendes kostnader rättvist, öka fastighetens värde och samtidigt vara snäll mot miljön.

Architecture 1719526 1280

Vad är IMD?

IMD är en smart tjänst för att fördela kostnader för el, varmvatten, kallvatten och värme i er fastighet. I stället för separata elavtal och nätavgifter för varje lägenhet i en fastighet, har IMD ett gemensamt el-abonnemang med individuell elförbrukningsmätning. Det innebär att varje lägenhet betalar för sin egen förbrukning och kan därmed lättare sänka sina egna kostnader.

Vår IMD-tjänst samlar in mätdata och integrerar den i fastighetsförvaltarens debiteringssystem. Förutom att de samlade fasta avgifterna minskar väsentligt skapas bättre möjligheter att exempelvis förbruka energin från husets solpaneler. Kontakta oss för rådgivning eller hjälp med att installera IMD i er fastighet.

Kontakta oss

IMD i olika utföranden

IMD finns i olika utföranden och är en smart investering för att göra er fastighet mer energieffektiv samtidigt som ni sänker kostnaderna.

IMD El
Smart investering för att spara pengar på abonnemangsavgifter och för att förbereda för solenergi. Om elen idag ingår i hyran så kan en installation av IMD skapa en rättvis kostnadsfördelning och minskad elförbrukning.

IMD Varmvatten
Smart investering för att få en rättvis kostnadsfördelning och minska den totala förbrukningen. Det är ett lagkrav i flerfamiljshus vid nyproduktion och större ombyggnader.

Istock 1400184510
Rexolution 00027

Framtidssäker investering för er fastighet

Sänkta kostnader
Investeringen för IMD el är snabbt återbetald genom minskade abonnemangsavgifter, oftast redan efter två-tre år. När det gäller varmvatten minskar förbrukningen normalt med 20-30% vilket innebär en snabb återbetalning av investeringen.

Klimateffektiv fastighet
IMD el är ofta nyckeln till en lönsam investering i miljövänlig elproduktion från solen. För varmvatten minskar energiförbrukningen med 20-30%.

Ökad komfort
Få en total överblick över energiförbrukningen i fastigheten. Systemet kan kompletteras med givare för temperatur och fukt och användas för att optimera värmesystemet i fastigheten vilket ger ytterligare besparing och ökad komfort.

Vill du installera IMD med Rexel?

Pålitlig partner

Vi är inte bara specialister – vi är er pålitliga partner när det gäller kompetens och kunskap. Vi är närvarande i kommersiella fastigheter såväl som i vanliga svenska hem. Med vår specialiserade kunskap finns vi vid er sida för att erbjuda de bästa lösningarna för varje unikt projekt.

Kontakta oss

Skräddarsydd IMD-lösning

Tillsammans med våra installatörpartners tar vi fram en skräddarsydd IMD-lösning för din fastighet. Vid installation av IMD byter vi ut befintliga elmätare och gör erforderliga ingrepp i fastighetscentralen, samt ändrar abonnemangs­strukturen för att passa IMD. Beroende på förutsättningar installerar våra partners även varmvattenmätare.

Rikstäckande leverantörer

Vi har Sveriges största rikstäckande nätverk av utvalda ledande, lokala installatörsfirmor. Våra installatörskunder är certifierade och utbildade i alla typer av installationer och tillsammans ger vi er bästa service och garanti.

Artiklar från Rexel