Hoppa över och gå till innehåll

Energismarta lösningar och tjänster

För oss är kundupplevelsen central, vi drivs av att skapa värde och en hållbar energieffektivisering för er, för oss och för en fossilfri värld.

Hängivna energispecialister 

Vi älskar teknik. Hårdvara, produktval, kablar, centraler och installation. Som en del av Rexel – en av världens största distributörer av elmaterial – sitter teknikkunskaperna i ryggraden.

Den andra delen av oss är mjukvaruspecialister. Digitalisering, algoritmer och programmering – allt som gör modern teknik uppkopplad och intelligent. Dessa två delar möts i de tjänsteerbjudanden som vi kallar Rexolution och som framför allt vänder sig till kommersiella fastighetsägare och företag. Inom ramen för Rexolution finns en mängd olika lösningar inom energieffektivisering, inte minst i form av ett helhetskoncept för elbilsladdning.  

Till rexel.se

Om Oss
Hållbarhet

Ett helhetsperspektiv på hållbarhet

Hållbar utveckling är när vi tillgodoser människors behov idag, utan att äventyra kommande generationer. Att använda energin mer effektivt och ställa om till förnybar el är avgörande för samhällsutvecklingen och klimatet – men det kräver modiga beslut och investeringar. Vårt mål är att lösa miljöekvationen men samtidigt öka kund- och affärsnytta. Hållbarhetsarbetet sker också i vår egen verksamhet.

Vår åtagande till 2027 är att helt bli fossilfria från våra egna utsläpp. Till 2030 ska vi minska med 90% i våra scope 2 och med 60% i vår Scope 3. Vi har också förpliktat oss att följa United Nations Global Compact-mål. Vår utsläppsmål från koncernen är validerade av Science Based Target -initiativ SBTi. Vi samordnar frakter för att minimera de totala transporterna. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015 samt anslutna till FTI, El-Kretsen och Batteriregistret.

Samarbete mellan Rexel och Svenska Fotbollförbundet

Energiinitiativet är Rexels sociala engagemang, med blicken på det globala FN-målet nr 7 ”hållbar energi för alla”, som innebär att vi driver ett energiinitiativ tillsammans med Svenska Fotbollförbundet. Målsättningen är att reducera energiförbrukning, och därmed kostnader, för fotbollens 1 500 föreningsägda anläggningar.

Läs mer

Energy Energiiniativet 907X510
Våra elinstallatörskunder

Starkare tillsammans

Rikstäckande installatörsnätverk

Vi har Sveriges största rikstäckande nätverk av utvalda ledande, lokala installatörsfirmor. Tillsammans erbjuder vi unika helhetslösningar och kundupplevelser, allt från produktval, offert, installation, driftsättning, tjänstehantering, kvalitetssäkring, service och underhåll.

Certifierade installatörer

Vi skapar professionella installationer som skall hålla länge, allt för att ni skall få en hållbar, effektiv anläggning ur ett TCO- perspektiv (Total Cost of Ownership).Våra installatörskunder är certifierade och utbildade i alla typer av installationer och tillsammans ger vi er bästa service och garanti.

Hitta er installatör

Saknas en partnerinstallatör i närheten av er? Oroa er inte, vi har cirka 16 000 duktiga installatörer utöver våra partnerinstallatörer runt om i landet som vi kan kontakta. Vi arbetar ständigt med att utbilda och utöka vårt partnernätverk för att på bästa sätt täcka alla områden i Sverige.

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss