Hoppa över och gå till innehåll
Solenergi

Producera energi via solceller

För att klara den globala klimatomställningen behöver vi ren och förnybar el. Solenergi är ett utmärkt exempel på just detta. Med vår – och solens – hjälp kan du göra taket på din fastighet till en möjlig inkomstkälla.

Energilagring (1)

Bli elproducent

Med solceller påverkas du inte av de föränderliga elpriserna – taket på din fastighet blir en inkomstkälla.

Solpanel (1) (1) (1)

Subventionerad solel

Med subventioneringar från staten blir din solel ännu mer lönsam. Upp till 20% solelsrabatt.

Laddbox (1)

Öka värdet på bostaden

Solceller gör att du sänker driftkostnaderna Det ökar värdet och attraktionen på din fastighet.

Varje enskilt projekt har sina egna unika förutsättningar.
Vi tar hand om projektering, installation och driftsättning av din solenergianläggning.
Just projekteringen är viktig, en väl genomförd sådan säkerställer att anläggningen blir
optimal och uppfyller behoven för din fastighet.

Vad är solenergi och hur fungerar det?

Det finns tre förnybara energikällor: sol, vind och vatten. Solenergi är kort sagt resultatet av solstrålar som träffar solceller. Elen som bildas omvandlas, via en växelriktare, till växelström som i sin tur kopplas in i fastighetens elcentral.

Vi hjälper dig med alla typer av takmonterade anläggningar, solcellsparker och integrerade system.

Vad Är Solenergi
Från Idé Till Installation

Från idé till installation

Varje enskilt projekt har sina egna förutsättningar. Baserat på dina önskemål och förutsättningar tar våra experter fram ett förslag på en lösning som passar dig. Vi hjälper dig hela vägen från projektering till färdig installation och driftsättning av din solenergianläggning.

Våra experter och installatörer säkerställer att allt går rätt till och att behoven för just din fastighet blir uppfyllda.

Hur går det till?

Våra projektörer beräknar anläggningen efter de givna förutsättningarna och tar fram en anläggningsbeskrivning samt en kalkyl. När du bestämt dig för att gå vidare kontaktar vi en certifierad installatör som gör en besiktning, därefter tar vi fram en slutlig offert för både anläggningen och installationen.

Installator Solpanel

Kontakta oss om solenergi

 

Energikalkylator

Använd vår kalkylator för att få en indikation på uppskattad årlig elproduktion, kostnadsbesparingar och avkastning. Det går att vara både fastighetsägare och grön elproducent samtidigt!

Kombinera solceller med energilager

Med energilager kan du lagra den el din fastighet samlar in för att använda när du vill. Bli din egen elproducent och bli mindre påverkad när elpriserna stiger.

Frågor och svar om Solenergi

  • Den totala livslängden på solceller är över 30 år, efter 25 år kan man se att kapaciteten minskat till ungefär 80%. 

  • Solcellerna på taket kräver inget direkt underhåll, eventuell smuts försvinner vid regn. Att genomföra en årlig kontroll av anläggningen kan vara en god idé, detta för att säkerställa att inga skador tillkommit. Den årliga kontrollen bör genomföras av en certifierad installatör som då även kontrollerar överspänningsskyddet för din anläggning.

Senaste nyheterna från Rexel