Hoppa över och gå till innehåll

Fler efterfrågar energismarta fastigheter

Hur kan du som fastighetsägare/förvaltare bemöta den ökande efterfrågan på arbete med energieffektivisering?

Efterfrågan på lösningar för energieffektivisering ökar

Enligt SBC bostadsrättsrapport 2023 anser 42% att solceller är en av de viktigaste energieffektiviserande investeringar att göra i föreningen, medan 25% av brf-ägarna tycker lågenergilampor i gemensamma utrymmen är en viktig investering. Sammanfattningsvis efterfrågar varannan bostadsrättsägare ett utökat arbete med energieffektivisering enligt rapporten.

Statistiken kan ses som ett resultat av den tid vi befinner oss i, en eskalerande klimatkris och stigande energipriser där många fastigheter står inför ett problem - föråldrade system som slösar bort energi utan någon hänsyn till hållbarhet. Äldre lösningar innebär också väldigt höga kostnader både för dig som fastighetsägare och dina boende.

Hur kan du som fastighetsägare/förvaltare bemöta efterfrågan?

En energiomställning innebär stora energi- och kostnadsbesparingar. Första steget vid en energiomställning är att identifiera vilka åtgärder som kommer att ge mest påtaglig effekt med hänsyn till fastighetens struktur och användningsändamål. Se till att noga analysera befintliga system och installationer. Det är viktigt att förstå att varje fastighet är unik och kräver skräddarsydda lösningar för att uppnå optimal energieffektivitet.

Vill du veta vilka energi- och kostnadsbesparingar du kan göra för din fastighet? Kontakta oss så hjälper vi dig. Vi ser till att framtidssäkra din fastighet med våra helhetslösningar inom skräddarsydd energiteknik. 

Kontakta oss

Rexels helhetslösningar inom

Skräddarsydd energiteknik

Börja producera energi via solceller

För att bemöta de 42% som anser att solceller är en av de viktigaste energieffektiviserande investeringarna att göra i en förening, så erbjuder Rexel skräddarsydda solenergilösningar som passar små och stora fastigheters behov. Genom att integrera solceller på taket kan fastigheten generera egen förnybar energi och minska beroendet av externa energikällor.


Läs mer om solenergi

Pierre Svensson Rexel Romelanda (5)
Ateljelena Rexel Srgb 11

Optimera din energianvändning med energilager

För att optimera nyttjandet av förnybar energi och hantera variationer i energiproduktionen erbjuder Rexel lösningar inom energilager för olika typer av fastigheter, oavsett om det är bostäder, kontorslokaler, industrier eller större anläggningar. Energilager möjliggör lagring av överskottsel från solceller, vilket kan användas när solen inte skiner eller under perioder med hög efterfrågan.


Läs mer om energilager

Nyckelfärdig lösning för elbilsladdning

Över hälften av brf-ägare saknar tillräckligt med platser för laddning av elbilen enligt SBC bostadsrättsrapport 2023. I takt med ökad användning av elbilar är det viktigt att erbjuda laddningsinfrastruktur. Rexel har lösningar för elbilsladdning som kan integreras i fastigheten, vilket inte bara möter dagens behov utan också förbereder fastigheten för framtidens krav på hållbar mobilitet.

Läs mer om elbilsladdning

Shutterstock 1639701037
Shutterstock 1866864049

Öka dina energi- och
kostnadsbesparingar med LED

Som nämnt tycker 25% av brf-ägarna att lågenergilampor i gemensamma utrymmen är en viktig investering. Ett enkelt sätt att öka energieffektiviteten är att uppgradera belysningssystemet. Rexel kan hjälpa dig med en LED-omställning, vilket inte bara minskar energiförbrukningen utan också minskar underhållskostnaderna.

Läs mer om belysning

Framtidssäkra din fastighet med IMD

26% vill införa individuell mätning av elförbrukning i sin bostadsrättsförening enligt SBC bostadsrättsrapport 2023. Med intelligent mätning och distribution kan fastighetsägare optimera energianvändningen. Rexel erbjuder avancerade IMD-lösningar som ger insikter i energiförbrukningen och möjliggör effektivare resursutnyttjande.


Läs mer om IMD

Individuell Mätning Och Debitering Hero