Hoppa över och gå till innehåll
Solenergi

Energivinst genom solpaneler

Ett ambitiöst projekt av Varbergs kommun skapar värde för medborgare, värde för kommunen och värde för planeten.

Energismart gruppboende

Varbergs kommun verkar för en god boendemiljö som leder till livskvalitet för kommunens invånare. De är också en föregångare inom förnybar och återvunnen energiproduktion med massor av idéer och initiativ för att tillhanda hållbar och modern energi till alla.

När Varbergs kommun byggde gruppboendet Gasellen satte man ett ambitiösare mål än Boverket krav. Mycket ambitiösare faktiskt. Målet var att ligga 30% under Boverkets energikrav för att kunna bättre infria de löften man gett sig själv, sina medborgare men också för alla andra på planeten.

Gruppboendet Gasellen är ett LSS-boende anpassat för personer med psykiska funktionsnedsättningar. När Varbergs kommun skulle bygga var kraven därför extra höga i allmänhet och fokuset på energieffektivitet var centralt.

Gruppboendet byggdes därför som ett lågenergihus med tjocka väggar, välisolerade fönster och ett modernt ventilationssystem för att minimera att värme går till spillo. Alla utrymmen fick funktioner som alla arbetade mot samma mål; elförbrukningen ska vara låg, hållbar och effektiv!

Konkret betyder det att Gasellen ska göra av med så lite energi som möjligt och generera så mycket energi som möjligt. Därför krävs exempelvis smarta funktioner såsom rörelsesensorer för belysning, LED-belysning i alla rum, solatubes som samlar upp dagsljuset från taket och överför det genom högreflekterande rör och levererar ner i sällskapsrummet på markplan.

Energivinst genom solpaneler

Vägen till en trevligare plånbok och en gladare planet är att själv producera energi. Den i särklass största energivinsten kan göras om man kombinerar funktioner som besparar energianvändande och lösningar som genererar egen energi.

I Varberg kommuns fall blev den största energieffektivitetsåtgärden solpanelerna på gruppboendets tak. Här skapas en energivinst som både hjälper kommunen att nå ambitiösa hållbarhetsmål och samtidigt täcker kostnader för uppvärmning, hushållsel och belysning.

Bra lösningar tillsammans

Kreativa högteknologiska projekt med ambitiösa kunder kräver mycket samarbete. I det här fallet arbetade Varberg kommun, Myrås El, Rexel och Rexolution ihop för att skapa bästa tänkbara lösning ihop för att upplevelsen på kommunens nya boende skulle bli maximal.

Resultatet blev 84 solpaneler som passar perfekt med byggnadens förutsättningar. Till detta kommer också något som gör lösningen smartare – rätt användande av mjukvara och omvandlare. För när det kommer till energieffektivitet så är det summan av alla funktioner och lösningar som man får poäng för – så att kunna styra och omvandla energin rätt avgör väldigt mycket.

Teknisk information

TRINA TSM-PC05A 260W

Gruppboendet har 84 solpaneler av märket TRINA TSM-PC05A 260W. Projektet är gjort på ett cedumtak med både stränginvertrar och microinvertrar eftersom byggnadens position och takets konstruktion medför viss skugga. Solpanelerna monterades på två olika tak. På det ena taket sitter 12 paneler med Enphase-microinverter i ett direkt västerläge, och på det andra sitter 72 paneler i rakt söderläge som är kopplade till en stränginverter inne i elcentralen. De 12 panelerna i västerläge har individuella microinverters så att endast solpaneler som hamnar i skugga försätts ur drift – det ger en dynamisk och smart möjlighet att maximera energiuttaget ur lösningen.

  • 12 paneler i västerläge levererar 3,1 kWp och det motsvarar 2 667 kWh per år.
  • 72 paneler i söderläge levererar 18,7 kWp och det motsvarar 16 224 kWh.
  • Det totala uttaget för 84 solpaneler ger 18 891 kWh årligen.
Vad Är Solenergi

Helheten är viktig

Elbilsladdning 05

Rexolution fokuserar på summan av alla lösningar.

Det är summan av alla lösningar som ger poäng när man bygger för framtiden.

Därför är det viktigt att solenergin, lagringen, belysningen och även laddningen till elbilar sitter ihop i en helhet som summerat skapar en energieffektiv vardag.

På Rexolution tror vi att vi är i första fasen av nyelektrifiering av Sverige, säger digitala chefen Anna-Karin Lindblom. Vi ser det som att många olika aktörer hittar på flera olika lösningar men att de tyvärr inte alltid passar ihop.

Det här vill vi ändra på så att investeringarna blir smarta, hållbara och långsiktiga, så att våra användare till och med faktiskt tjänar pengar istället för att energi bara ska ses som utgifter. Därför insisterar vi ständigt på att arbeta tillsammans och alltid fokusera på helheten.

Energikalkylator

Använd vår kalkylator för att få en indikation på uppskattad årlig elproduktion, kostnadsbesparingar och avkastning. Det går att vara både fastighetsägare och grön elproducent samtidigt!

Solcell + Energilager

Med energilager kan du lagra den el din fastighet samlar in för att använda när du vill. Bli din egen elproducent och bli mindre påverkad när elpriserna stiger.

Hållbar energi för alla

De 17 globala målen som FN tagit fram är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Här är mål nummer 7 något som vi på Rexolution uppmuntrar att vi alla gör oss kunniga kring. För om vi kan öka tillgången till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen för alla skapar vi en väldigt god förutsättning för vi dels ska må bra på planeten tillsammans men också en kraft för att alla andra mål i FNs agenda.

Läs mer på sidan Globala Målen

Energismart med förnybart

Visste du exemelvis att den energi som når jorden från solen räcker för alla våra energibehov? Enkelt avrundat behöver vi 200 000 TWh på jorden. Det motsvarar totalt ca 2 timmar av den solenergi som träffar jorden totalt. 

Med andra ord - solenergin är en mycket säker och förnybar energikälla som kommer vara värdefull för oss mycket länge framöver.

Läs mer om förnybart på energimyndigheten

Energismart produktion

Prata med våra experter på Rexolution om dina tankar och idéer. Vi hjälper dig från initiala funderingar till driftsättning av din solenergianläggning. 

Läs mer på rexolution.se/solenergi