Hoppa över och gå till innehåll
Flerbostadshus Norrköping Ringdansen

Innovativ belysning ökar tryggheten i bostadsområde 

Hyresbostäder i Norrköping behövde förbättra centrumbelysningen i ett av sina bostadsområden. Ny belysning med ny ljusgestaltning har med små medel gjort området tryggare och mer inbjudande.

I södra Norrköping, alldeles intill Vrinneviskogen ligger stadsdelen Ringdansen. Det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder har ansvar för drygt tusen lägenheter. En omfattande renovering och upprustning har genomförts i området.  

En av de drivande bakom projektet i Ringdansen är Wilhelm Hardt, säkerhetsansvarig på Hyresbostäder. Han lyfter fram belysningen som en av de viktigaste faktorerna för att öka tryggheten i ett bostadsområde. 

– Belysningen i Ringdansens centrum var inte inbjudande. Ljuset var i princip enbart riktat uppåt, det innebar att stora partier i marknivå var i skugga eller helt mörka. Det behövde vi ändra på, säger han. 

För att få en förbättring till stånd tog Wilhelm Hardt kontakt med Håkan Pettersson, Försäljningschef Regionsäljare Belysning på Rexel. Efter ett studiebesök i Ringdansen kom Håkan med ett kostnadseffektivt förslag som innebar att området skulle kunna få en ny gestaltning med små medel. 

Norrköping

Energieffektiv och trygg belysning 

I korthet handlar förslaget om att spara befintliga stolpar och tidigare kabeldragning och att byta ut gammal omodern belysning till en ny energieffektiv och trygghetsskapande LED-lösning. Det viktigaste var att förstärka ljuset på platser där det tidigare saknats tillfredsställande ljus, som till exempel under en gångbro till centrum där det finns en stor grönyta.  

Christoffer Svedbo, elektriker på Hyresbostäder, förklarar tankarna bakom installationen.  

– För att undvika att de boende på andra sidan bron skulle bli bländade valde vi att inte sätta upp nya armaturer på fasaden utan tillförde ljus på de befintliga ljuspunkterna istället. 

Bländfri upplevelse 

Christoffer och hans kollega Andreas Isaksson bytte ut en gammal armatur till två nya LED-armaturer med dubbelt fäste på befintlig placering. Ljustekniken i de nya armaturerna skapar en ökad trygghet, bättre ljusgestaltning och en bländfri upplevelse för de boende. Den ena armaturen är på 36 watt och den andra på 20 watt för att kunna åstadkomma en så asymmetrisk ljusfördelning som möjligt. 

Den största utmaningen med arbetet rent praktiskt har, enligt Christoffer Svedbo, varit att hitta specialkonstruerade stolpfästningar eftersom två armaturer ska sitta på samma fäste. 

– I övrigt tycker jag att installationen har varit smidig och enkel. Vi har förmonterat armaturerna på verkstaden för att underlätta själva monteringen. 

Underhållsfritt 

Förutom att vara energieffektiv och miljövänlig innebär LED-tekniken att belysningen blir underhållsfri. Den tid som Hyresbostäders bovärdar lagt på kontroll av belysningen, så kallade ronderingar, kan nu läggas på annat. 

Säkerhetsansvarige Wilhelm Hardt och hans kollegor har varit i kontakt med flera hyresgäster som berättat att de nu känner sig mer trygga när de rör sig i området, framför allt på kvällstid. 

– Det känns väldigt bra att höra det. Att prova ut ny belysning tar tid. Det är viktigt att ta hänsyn till hur ljuset ser ut under olika årstider för att verkligen kunna få centrum att se inbjudande ut hela året, säger Wilhelm Hardt. 

Text: Ylva Carlsson Foto: Peter Holgersson 

Artikeln är skriven för tidningen Effekt nr 3 2020 

Norrköping Ringdansen

Projektet i korthet

Utmaning

Att på befintliga stolpplaceringar markant öka mängden ljus för att öka tryggheten för de boende, men utan att orsaka bländning. 

Lösning

Tack vare ny innovativ ljusteknik och ett nyutvecklat dubbelfäste klarade Rexel att uppnå både kundens och de boendes förväntningar till en rimlig kostnad. 

Rexel har levererat

En lösning med två armaturer och ett dubbelfäste med två olika effekter med asymmetriskt bländfritt riktat ljus för bästa resultat. 14 st. 77 033 16 Flow asymmetrisk 20 W 14 st. 77 033 18 Flow asymmetrisk 36 W 14 st. 77 044 70 Flow dubbelfäste för parkstolpe