Hoppa över och gå till innehåll
Energismart fastighet

Framtidens fastighetsägare

Tänker du på din fastighet som ett eget energisystem? Ett system där du producerar, lagrar och laddar själv.

Fastigheter blir energisystem

Kommer framtidens fastighetsägare också att vara framtidens energiaktörer? Det tror vi.

300 000 elbilar

I skrivande stund rullar 300 000 elbilar på våra gator. Varje hushåll har över 20 smarta uppkopplade saker som behöver laddning. Varje person har minst en mobiltelefon. Nästan allting vi använder i vardagen har ett batteri i sig. Nästan allting vi använder i vardagen kan kommunicera. Vi är inte bara i en informationsrevolution, eller i en teknologirevolution, eller i en klimatrevolution. Vi är definitivt också i en energirevolution. Och här finns mängder med möjligheter för den nyfikne.

Ökade behov av förnybar energi

Svenska energimyndigheten målar en framtidsbild där våra behov av förnybar energi ökar och våra behov skapar ”volatil” användning av våra elnät. När vi laddar våra smarta saker blir användningen ojämn och därför används ofta just ordet volatil. I korta drag är vårt nuvarande elsystem inte riktigt anpassade för våra nuvarande behov – och definitivt inte anpassat för våra framtida behov. Än.

Här finns möjligheterna för alla att bli en energiaktör! Och nästan alla i energibranschen är överens om att det är den bästa vägen framåt; Att vara ett smart hållbart energisystem tillsammans.

Dialog med nya energiaktörer

För oss på Rexolution innebär det att vi vill föra dialog med bostadsrättföreningar, industriägare, fastighetsägare, jordbrukare och andra med smarta energibehov om deras roll i den gröna energiomställningen. Här finns det en roll för alla att spela. Här finns nämligen möjligheten att vara både framtidens fastighetsägare och framtidens energiaktör!

Energismart omställning

Idag har vi 2 aktiva kalkyler på Rexolution. En för att kalkylera solenergi och en för att räkna på elbilsladdning. 

Energismart produktion

Prata med våra experter på Rexolution om dina tankar och idéer. Vi hjälper dig från initiala funderingar till driftsättning av din solenergianläggning. 

Läs mer på rexolution.se/solenergi

Elektrifierad framtid

Baserat på dina förutsättningar och behov kan vi enkelt räkna ut vad du kan tjäna på att erbjuda elbilsladdning i din fastighet. Du får också information om hur många laddstationer din fastighet behöver om du testar vår kalkylator.

Läs mer här på rexolution.se/elbilsladdning

Spara på belysning

Visste du att du kan minska dina kostnader för belysning med 90% genom energieffektivisering? Visste du att belysning normalt består av en fjärdedel av dina energikostnader?

En energieffektiv fastighet är jätteviktig komponent för att lyckas med en grön omställning av en fastighet eller en bostadsrättsförening.

Läs mer om belysning

Energikalkylator

Använd vår kalkylator för att få en indikation på uppskattad årlig elproduktion, kostnadsbesparingar och avkastning. Det går att vara både fastighetsägare och grön elproducent samtidigt!

Laddstationer

Investera i laddstationer för din fastighet eller din bostadsrättsförening. Kalkylera hur många laddstationer ni behöver. Räkna vad det kostar och när ni tjänat igen er investering.