Hoppa över och gå till innehåll
IMD med Solenergi

Kolla skillnaden med IMD

Att investera i en solenergianläggning tillsammans IMD (Individuell mätning och debitering) kan leda till stora besparingar och en snabbare återbetalningstid.

IMD

Solenergi med IMD

Ett räkneexempel där vi, för en bostadsrättsförening, illustrerar en investering i en solenergianläggning jämfört med en solenergianläggning tillsammans med IMD. Vi har baserat exemplet på en bostadsrättsförening med 100 lägenheter. För att ta fram återbetalningstiden för investeringen har vi gjort antaganden om årsförbrukning i fastigheten samt riktpris för såld respektive köpt energi. Vi har även räknat med en ränta på investerat kapital för investeringen fram till den är betald.

Avkastning med IMD

BRF 1: Med solceller utan IMD

Man utgick enbart från den fastighetsgemensamma elen, som tvättstugor, trapphus och hissar. Var och en av lägenhetsinnehavarna får stå för sitt abonnemang och sin nätavgift. Man kunde välja mellan en relativt liten solcellsanläggning eller att sälja eventuell överskottsel vidare ut på elnätet. Lägenhetsinnehavarna behöver köpa tillbaka och skatta för den el som bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren producerar och säljer.

  • Årlig produktion: 50 000 kWh
  • Investering: 750 000 kr
  • Besparing nätavgift per ­lägenhetsabonnemang: 0 kr
  • Egenanvändning: 30%
  • Återbetalningstid: 11,3 år

Total besparing efter 25 år: 1 036 583 kr

Avkastning för BRF 1: 7,5%

BRF 2: Med solceller och IMD

Här har man slagit ihop fastighetselen med lägenhetsinnehavarnas el, som bildat ett gemensamt abonnemang där man samlar hela elbehovet. Man kunde projektera för en större solelanläggning, där man själva använder merparten av den el som produceras. Lägenhetsinnehavarna har fått kraftigt minskade elinköpkostnader, väsentligt sänkta nätavgifter och ett bättre förhandlingsläge gentemot elbolagen.

  • Årlig produktion: 200 000 kWh Investering: 2 900 000 kr
  • Besparing nätavgift per ­lägenhetsabonnemang: 1 200 kr
  • Egenanvändning: 70% Återbetalningstid: 5,5 år

Total besparing efter 25 år: 10 971 316 kr

Avkastning för BRF 2: 17%

Har du frågor om IMD? Kontakta oss direkt