Hoppa över och gå till innehåll

Spaning: Energigemenskaper – dela el mellan fastigheter

Energigemenskaper är en smart metod för att kunna producera, återvinna och dela energi mellan bostäder, industrier och andra typer av lokaler. Sedan årsskiftet är det tillåtet att dela energi mellan bostadshus och med det kommer helt nya möjligheter.

Vi hittade en artikel hos RISE som pratar om energigemenskap. En energigemenskap innebär att man kopplar samman ett antal närliggande byggnader i ett mindre system där man kan producera, dela, återvinna och lagra energi. Innan 2022 var det inte tillåtet att dela el mellan bostadshus. I en förordningsändring som trädde i kraft den 1 januari 2022 ändrades detta, under förutsättning att det handlar om byggnader inom samma fastighet eller grannfastigheter.  

– Här finns stora möjligheter till energieffektivisering som är gynnsamt både ur klimatsynpunkt och när det gäller att minska energikostnaderna inom energigemenskapen. Därför bygger RISE upp kompetens med nationella och internationella samarbetspartners från städer, akademi, energibolag och industri i en serie projekt, säger Monica Axell, forsknings- och affärsutvecklare på avdelningen för Energi och Resurser hos RISE. 

Bygger på ökat samspel 

Inom energigemenskapen går det till exempel att producera solel som kan delas och lagras, jobba med lågtemperaturnät för fjärrvärme och där ta hand om olika typer av spillvärme från byggnaderna och bygga upp ett system med laddstationer för elbilar – som kanske dessutom kan delas i en bilpool. Med effektiv styrning är det möjligt att kapa effekttoppar och fördela energin där den behövs bäst för tillfället. Ett annan viktig nytta för energisystemet är att energigemenskaper kan bidra till flexibilitet, det vill säga anpassa användningen av energi så att den bättre matchar en mer dynamisk energiproduktion. 

– Energigemenskaper bygger på ett ökat samspel mellan prosumenter, konsumenter och övriga aktörer i energisystemet för att öka andelen förnybar energi, spara energi och öka flexibiliteten. Genom att jobba med innovativa tekniker och systemlösningar kan man minska den köpta andelen el med 30 procent, säger Monica Axell. 

Pilotprojekt kring energigemenskaper  

För att verkligen kunna studera energigemenskaper i bred mening – innovativ teknik, legala aspekter, samverkansformer samt governance- och affärsmodeller för energigemenskaper – driver RISE i samverkan med KTH projektet ”Systemförändring med lokalt delad energi”. Två piloter, ett i befintlig bebyggelse i Hammarby Sjöstad, och ett annat i Örebro i det ännu inte färdigbyggda bostadsområdet Tamarinden. 

–  På så vis får vi med oss två olika perspektiv med olika behov av styrning. I Örebro är det staden som måste fatta besluten, medan initiativen i Hammarby Sjöstad måste komma underifrån från de som äger fastigheterna, säger Monica Axell. 

Läs mer i artikeln hos ri.se 

 

Kontakta oss för mer information om tjänsten Rexolution