Hoppa över och gå till innehåll
Tornby företagspark

Belysning blev bra affär

Tornby företagspark hade höga underhållskostnader. Modern teknik och intelligent styrning av belysningen innebar stora besparingar både för plånbok och miljö.

Fastighetsbolaget Castellum har uppfört och utvecklat företagsparken Tornby i Linköping.  För att få en optimal lösning för belysningen anlitade Castellum installationsföretaget Assemblin och genomförde en energiinventering på plats, varpå Rexel upprättade en LCC-­kalkyl, livsscykelkalkyl. 

– Den befintliga belysningen i stolparna var felkonstruerad. Den riktades uppåt för att belysa fasaden men resultatet blev ett för stort bländtal mot en svart plåtfasad. Vi ville inte ha ”light pollution”, ljusnedsmutsning med felaktigt riktat ljus, utan riktade istället ned ljuset och belyste vägbanan, säger Agne Skoog, projektör belysning på Rexel. 

Av naturliga skäl är det hög aktivitet i företagsparken under de ”vanliga” kontorstimmarna, men i princip folktomt under den mörka delen av dygnet. Det fanns därför ingen anledning att satsa på överdimensionerad armatur där lampor står och lyser i onödan. Stolparmaturerna på parkeringen har exempelvis utrustats med nattsänkningsfunktion. Dessutom finns det gatljusoptik som belyser körbanan. 

Med hjälp av installationslösningen har drifteffekten i anläggningen sänkts från 5,23 kW till 0,34 kW, inklusive donförluster. 

Huvudsyftet med uppgraderingen var att skapa en anläggning med kraftigt reducerat underhållsbehov och energiförbrukning utan att göra avkall på de verksamhetskritiska ljusbehov som finns i området. 

Många miljömässiga fördelar 

De miljömässiga fördelarna är många. Bland annat ger LED­-teknik utöver högre verkningsgrad också en radikalt lägre energiförbrukning med reducerade utsläpp av koldioxid och kvicksilver som följd. 

– Det blir en win­win för alla aktörer i denna trepartsaffär, konstaterar Agne Skoog. 

Text: Henrik Lenngren Foto: Satu Knape

Artikeln är skriven för tidningen Effekt nr 3 2019 

Besparingar och ekonomi

Ekonomi

Kalkylerad besparing över 20 år, summering av LCC-kalkyl (inklusive uppskattad installationskostnad) 

Total driftskostnad för att bibehålla befintlig anläggnings status: 2 559 000 kronor.
Total driftskostnad för LED-anläggning: 677 000 kronor.
Total besparing anläggningen jämfört med befintlig: 1 883 000 kronor.
Total investeringskostnad: 433 000 kronor.
Återbetalningstid för investering: 3,1 år. 

Besparing 

Genomsnittlig drifteffekt på befintlig anläggning: 13 kW.
Genomsnittlig drifteffekt på ny LED- anläggning: 3,1 kW.
Energibesparing efter åtgärd: 86 procent. 

Tornby Foretag
Tornby företagspark

Projektet i korthet

Utmaningar

 • Att bygga bort felaktigheter i den befintliga anläggningens konstruktion.
 • Befintlig anläggning genererade höga underhållskostnader. 
 • Att minimera kostnaden för elförbrukning. 
 • I övrigt var den befintliga anläggningen i bra skick. 

Lösningar

 • Intelligent styrning som anpassar ljusutbytet efter behov. 
 • Samtlig teknik för styrning inbyggd i respektive armatur innebär montage på befintligt kablage. 
 • Nedåtriktat ljus som inte skapar ljusföroreningar. 
 • Användande av medelkvalitativ LED-teknik vid korta drifttider (den lägre prisklassen frigör kapital för investering av högkvalitativ LED-teknik vid långa drifttider). 

Resultat

 • Flimmerfritt ljus
 • Minskat underhållsbehov
 • Reducerat energiuttag
 • Förbättrad ljusmiljö