Hoppa över och gå till innehåll

Ladda sin bil på jobbet - en personal-förmån?

Laddbara bilar är det vanligaste fordonet 2023. Den växande trenden av laddbara bilar understryker vikten av att ha en laddinfrastruktur som möter behoven hos de som väljer att köra elbil. Till exempel att som företag erbjuda möjligheten att ladda sin elbil på arbetsplatsen.

Laddbara bilar är en ökande trend även 2023

Mobility Sweden sammanfattar att prognosen för antalet nyregistrerade personbilar för 2023 är 280 000. Andelen laddbara bilar är 60%, varav elbilar står för 35% och laddhybrid för 25%. Genom den höga andelen registrerade laddbara personbilar har C02-utsläppen från nya bilar minskat kraftigt.

Medvetenheten om miljömässiga och ekonomiska fördelar har gjort elbilar till det naturliga valet för många. Det ligger i linje med den nya lagstiftningen som trädde i kraft i Sverige den 1 juli 2023, som gör det möjligt för arbetsgivare och anställda att ladda elbilar på arbetsplatsen utan att förmånsbeskattas för elförbrukningen. Lagen gäller för laddning vid laddningspunkter eller eluttag som arbetsgivaren tillhandahåller i anslutning till arbetsplatsen. Syftet är att främja omställningen till fossilfria fordon, gynna arbetsresor med laddbara fordon och att minska det administrativa arbetet för arbetsgivare och anställda.

Genom att implementera en heltäckande, nätverksansluten laddningslösning kan företag effektivisera sina driftskostnader samtidigt som de möter de ökande behoven av laddinfrastruktur 

Den växande trenden av laddbara bilar understryker vikten av att ha en laddinfrastruktur som möter behoven hos de som väljer att köra elbil. Enligt Energimyndigheten står personbilar parkerade i genomsnitt 23 timmar per dygn, vilket gör elbilsladdning praktiskt för de som har laddmöjlighet hemma. För de som inte har möjlighet att ladda bilen hemma blir möjligheten att ladda bilen på arbetsplatsen ovärderlig för anställda som kör till jobbet varje dag. För företag som vill vara miljövänliga och progressiva arbetsgivare är möjligheten att ladda elbilar på arbetsplatsen en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig förmån.

Genom att implementera en heltäckande, nätverksansluten laddningslösning kan företag effektivisera sina driftskostnader samtidigt som de möter de ökande behoven av laddinfrastruktur. Denna lösning ger full kontroll över laddstationernas åtkomst och prissättning samt möjligheten att ha olika förutsättningar för anställda och besökare. Det möjliggör även fjärrövervakning av laddstationerna, delning av el mellan dem utan att öka den initiala elektriska kapaciteten och ger insikt i elanvändning och utsläppsdata. I en tid när miljöansvar blir allt viktigare inte minst för företag, är möjligheten att ladda elbilar på arbetsplatsen helt enkelt en investering för framtiden.

Rexolution Charge är helhetslösningen för dig som fastighetsägare, bostadsrättsförening och företag för att kunna erbjuda enkel och driftsäker elbilsladdning

Rexel erbjuder en komplett lösning för elbilsladdning, från val av produkt och installation till färdig laddplats med betalningslösning på plats. Rexolution Charge är helhetslösningen för dig som fastighetsägare, bostadsrättsförening och företag som tillhandahåller intern och fastighetsnära laddning men även publik laddning för besökare, gäster eller personal. Att kombinera intern- och publik laddning är ett enkelt sätt att öka intäkterna för anläggningsägaren. ”Break even” nås oftast inom två år, med publik laddning kan det gå ännu snabbare.  

 

Specialister på framtidens energilösningar

Rexel är specialister på framtidens intelligenta energilösningar. Läs mer om vår tjänst Rexolution och hur vi kan hjälpa dig komma igång med elbilsladdning.