Hoppa över och gå till innehåll

Initiativ Soltak från EU: Nu ska det bli fart på solenergi

EU har lanserat ett initiativ som ska sätta fart på utbyggnaden av solenergi. De vill bland annat göra installation av solenergi obligatoriskt för alla fastigheter senast 2029. Alla EU-länder uppmanas skapa förutsättningar för att förenkla och snabba på övergången till solenergi och främja användandet av energilager. 

En massiv utbyggnad av förnybar energi ingår i EU:s plan för framtida energiförsörjning och solenergi har en central position. Senast 2025 vill man fördubbla antalet solceller. 

Initiativet som lanserades i maj 2022 kallas Soltak (European Solar Rooftops Initiative) och består av fyra delar: 

  1. Främja utbyggnaden av solenergi 
  2. Förkorta tiden för tillstånd 
  3. Säkerställa att det finns kvalificerad arbetskraft 
  4. Underlätta innovation och utvidgning av solenergibranschen 

Det finns många hustak som skulle kunna ha solpaneler och EU räknar med att minst 25 procent av energibehovet skulle kunna komma från solenergi. Fördelen med att satsa på fastigheters tak är att utbyggnaden kan gå fort eftersom risken att det blir konflikter med olika intressen anses vara låg. Miljön påverkas inte när man utnyttjar en befintlig byggnad.  

EU kommer också stötta energiteknik som ökar stabiliteten i elnätet och lösningar som består av integrerade system med energilagring. 

EU kommer att: 

  • öka målet till 45% förnybar energi till 2030. 
  • begränsa tiden att få tillstånd för solcellsanläggningar på taket till högst 3 månader. 
  • säkerställa att alla nya byggnader är "solklara". 
  • göra installationen av solenergi på taket obligatorisk för alla nya offentliga och kommersiella byggnader med en användbar golvyta som är större än 250 kvm senast 2026 och alla befintliga offentliga och kommersiella byggnader med en användbar golvyta som är större än 250 kvm senast 2027, alla nya bostadshus senast 2029. 
  • se över lagstiftning  

Vill du veta mer om hur Rexel kan hjälpa dig med solpaneler på taket? Kontakta oss.