Hoppa över och gå till innehåll
Grön teknik

Avdrag och bidrag för energilösningar

Det finns olika avdrag och bidrag att ta del av ifall du installerar olika energilösningar som solceller, energilager och elbilsanläggningar. Olika riktlinjer gäller för dig som privatperson som för bostadsrättsföreningar, företag och andra organisationer.

Skattereduktion för grön teknik 

För dig som privatperson som och ska installera solceller på taket eller planerar för en elbilsanläggning i din fastighet kan du få avdrag för Grön teknik via Skatteverket. Det är ett avdrag där du kan få en skattereduktion för kostnaden av arbete och material. 

Vad innebär avdraget?  

Skattereduktionen på grön teknik gäller för dig som anlitar ett företag för att installera solceller, laddplatser eller system för enerilagring. Energilager är vanligt förekommande i samband med installation av solenergi och elbilsladdning. Avdraget grön teknik gäller för kostnader av arbete och material.  

Detta gäller:  

  • 20 % för installation av nätanslutet solcellssystem 
  • 50 % för installation av system för lagring av egenproducerad el 
  • 50 % för installation av laddningspunkt för elfordon  

Du kan läsa mer om avdraget Grön teknik på Skatteverkets hemsida

Solceller och skatteavdrag 

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller för eget bruk. Avdraget på fakturan höjs från 15 till 20 procent om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.  

Vem får nyttja avdraget för grön teknik?  

Avdraget är avsett för privatpersoner och du kan som mest få 50 000 kronor per år i avdrag. Installationen måste vara utförd och betald tidigast den 1 januari 2021 och kostnaden ska ägas av den som har rätt till skattereduktion.  

Hur ansöker jag om det gröna skatteavdraget?  

Du behöver inte skicka in någon ansökan för att ta del av det gröna avdraget. I samband med installation av grön teknik får du veta vilka varor avdraget är giltigt för, detta kommer att framgå på din offert och faktura. Utförare av installationen begär sedan utbetalning från Skatteverket.  

Använd gärna tjänsten Räkna ut din skatt för att göra en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion du kan få. Det är särskilt viktigt att du använder både rot- och rutavdrag och skattereduktion för grön teknik ett år. 

Bidraget "Ladda bilen"

Bostadsrättföreningar, företag och andra organisationer 

Ladda bilen är ett investeringsstöd för de som vill installera laddplatser vid bostäder och arbetsplatser. Bidraget är något du själv ansöker om via Naturvårdsverket. Det kan ge din organisation bidrag för kostnader som arbete, material, grävning, installation och liknande. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, som mest 15 000 kronor per laddpunkt. 

- Vi har tidigare samlat all info om bidraget, läs mer här.

Du kan läsa mer om bidraget på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Artiklar

Relaterat innehåll

Få bidrag för din installation

Ladda bilen är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket som företag, bostadsrättsföreningar och organisationer kan ansöka.