Hoppa över och gå till innehåll

Bidrag för installation av elbilsladdning

Ladda bilen är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket som företag, bostadsrättsföreningar och organisationer kan få för installation av laddpunkter. Om ni funderar på att installera eller redan har laddstationer på plats kan ni ansöka om bidraget.

Hur mycket kan man få i bidrag?  

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, som mest 15 000 kronor per laddpunkt. Läs mer om hur det fungerar på Naturvårdsverkets hemsida. 

Så här går ansökan till 

Ansökan sker på Naturvårdsverkets hemsida eller via inskickad blankett. Det går bra att göra en förhandsansökan om ni ännu inte påbörjat installationen. I ansökan behöver ni ange den uppskattade kostnaden för projektet och på vilken fastighet laddpunkterna ska installeras.  

Om ansökan blir godkänd finns bidraget tillgängligt för användning i 12 månader framåt, när installationen är klar har ni tre månader på er att skicka in en begäran om utbetalning av bidraget. Utbetalningen sker strax efter att begäran kommit in till Naturvårdsverket. Läs om aktuell handläggningstid på Naturvårdsverkets hemsida.

Om du redan har installerat och fått din laddstation på plats behöver du skicka in din ansökan senast sex månader efter att installationen slutfördes.  

Rexolution hjälper dig med underlag för din ansökan 

Kontakta oss så hjälper till att få fram ett underlag på investeringskostnaden för laddanläggningen. Vi börjar med ett kostnadsfritt platsbesök, sedan kikar vi på vilken lösning som passar just er.  

Kontakta oss om elbilsladdning

Artiklar om elbilsladdning

Läs mer om hur andra har gjort