Hoppa över och gå till innehåll

En digital och hållbar fastighet

Att få till ett hållbart fastighetsägande handlar inte bara om hur man bygger och förvaltar på ett energieffektivt sätt. Det handlar om att ta ett helhetsansvar för verksamheten ur flera olika aspekter. Med rätt energieffektiva lösningar och installationer går det att komma långt, både för miljö och människa.

Ekonomisk hållbarhet med digital uppföljning 

Ekonomisk hållbarhet syftar på att verksamheten är långsiktig, effektiv och lönsam. Lönsamheten är avgörande för att ett företag ska kunna fortsätta driva sin verksamhet och har som syfte möjliggöra investeringar så att verksamheten kan utveckla och anpassa sig till förändrade behov hos hyresgäster och kunder.  

För dig som äger en fastighet innebär detta att hushålla med resurser. Genom att investera i till exempel, solenergi, energilager och IMD frigör du pengar och resurser samtidigt som du tar ett långsiktigt socialt och miljömässigt ansvar.  

Med dessa verktyg får du möjlighet att följa upp energiåtgång på detaljnivå, du kan ta rätt betalt och fördela kostnader rättvist.  

Social hållbarhet och en attraktiv fastighet  

Den sociala hållbarheten syftar till att ta ett socialt ansvar för hur verksamheten påverkar människor runt fastigheten. Det handlar om att bidra till att utveckla ett samhälle som sätter människor i centrum. Detta kan göras genom att fokusera på rätt belysning för ökad trygghet i ett område, att installera laddplatser för att förenkla miljömässigt ansvar hos privatpersoner samtidigt som det skapar en attraktiv miljö för boende och besökare.  

Social hållbarhet innebär att värna om anställda i bolag, att ställa krav på leverantörer och samarbetspartners samt att värna om goda arbets- och leveransvillkor.  

Miljömässig hållbarhet  

Miljömässig hållbarhet syftar till att minska miljöpåverkan från nya och befintliga fastigheter, lokaler och bostäder. Att ha en låg miljöpåverkan vid nyproduktion, låga utsläpp från förvaltning och att fastigheterna långsiktigt är energieffektiva och har låg energiförbrukning.  

Vi på Rexel följer alltid de senaste direktiven, just nu är det fokus på att fasa ut gammal belysning som innehåller kvicksilver. Kontakta oss så hjälper dig mot ett hållbart fastighetsägande!  

Artiklar från Rexel