Hoppa över och gå till innehåll
Belysning

Ökad trygghet i ditt bostadsområde

Med rätt belysning bidrar du till en tryggare utomhusmiljö för boende och förbipasserande.

Börja med en belysningsinventering  

När en belysningsinventering görs tittar man på hela området, vad finns det för belysning idag och hur är den placerad, man går även igenom vilka typer av ljuskällor som används.  

Under inventeringen går vi tillsammans igenom förutsättningarna på plats och ser vad som kan återanvändas och vad som behöver bytas ut. Ofta kan en stor besparing göras med ganska enkla medel, rätt val av armatur och uppdaterad ny teknik. 

Spara gamla stolpar 

Ett byte av belysning behöver inte innebära att all gammal belysning byts ut. I många fall går det att behålla gamla stolpar och tidigare kabeldragning som finns på platsen. I stället kan man installera och förstärka med ny energieffektiv LED-belysning.  

Ställ om till LED-belysning 

Förutom att LED-belysning ofta är helt underhållsfri är den mycket energieffektiv. Detta innebär att stora besparingar kan göras och att pengarna eller energin kan användas till annat. Nya EU direktiv införs under 2022-23 och gör att många kommer behöva se över vilken typ av ljuskälla som används. Läs mer om omställningen här. 

Kontakta oss på Rexel  

Läs mer om belysning med Rexel